lördag 28 mars 2009

Ny syn på Slussen i debatten

Det är med glädje vi ser att vårt engagemang för Slussens framtida utformning börjar få genomslag. Vi har verkat i skymundan, uppförsbacken har stundom känts tung och utan slut. Men, vi ser till vår stora glädje att fler och fler lyssnar på oss. Vi har äntligen fått beslutsfattarna (nja, åtminstone några) att syna vårt förslag. Bara det känns som ett genombrott.
I veckan publicerade City en debattartikel om Ny syn på Slussen. Debatten som sen följde har varit glädjande och rolig att följa. Det bevisar att frågan om nya Slussen är en fråga som berör.
Läs mer
http://stockholm.city.se/nyheter/2009/03/20/Grav_ner_t_banan___vid_Slussen/

Läs mer om Ny syn på Slussen! Besök vår hemsida

www. slussennysyn.info

Där kan du också, med ett klick, skicka en uppmaning till ansvariga politiker.

2 kommentarer:

 1. Om rätt ska vara rätt har ni faktiskt fått enormt mycket hjälp av massmedia. Svenska Dagbladet drog t ex igång en slags debatt där ni gavs väldigt mycket utrymme, och ofta fick stå oemotsagda.

  Så det är inte fråga om någon gräsrotskamp som gett resultat.

  Inte heller handlar det om några gräsrötter som ger sitt stöd för ert förslag. Personerna bakom debattartikeln i City är nästan uteslutande äldre människor (70-80 år) som hör till kultureliten. De har ganska lite gemensamt med de människor som dagligen passerar Slussen på väg till arbete och studier.

  Frågan är kanske hur det egentligen är ställt med stödet hos vanligt folk?

  Det här är en fråga som berör hela Stockholm, och i synnerhet de hundratusentals människor som reser kollektivt varje dag. Lika mycket berör den de skattebetalare som i framtiden kommer att få stå för det här kalaset. Och den berör de framtida kollektivtrafikanter som skulle drabbas av en vacker men dåligt designad lösning som inte klarar trafikbehoven.

  Därför välkomnar jag den utredning som SL gör. Den väger nämligen in fler aspekter än vykortsvyer och öppna vattenspeglar. Och där utgår man från framtidens stockholmare, som ju är målgruppen för det här projektet.


  Mvh,
  Magnus Orest

  SvaraRadera
 2. Per Björkman1 april 2009 11:08

  Orest tillhör nätverket YIMBY= Yes In My BackYard. På sin egen hemsida medger han att han använder åldersargumentet i negativ bemärkelse mot företeelser han inte tycker om. Grundfelet med Yimby är att när alla bakgårdar har byggts fulla har man inte längre något existensgrundande. Det är liksom fullbyggt.  Stadsplanering är svårt. Det ska hålla under mycket lång tid. Den grundidé stadsstyrelsen i Providence (huvudstad i Rhode Island) bestämde för 40-50 år sedan om sin stadsplanering håller än idag. Många av de som var med om det beslutet, om de lever, är idag mycket gamla. Deras visa beslut var enkelt. Varje beslut som hade konsekvensen att det motverkade ett återtagande av vatten- och strandområden i staden fick inte genomföras. Då var dessa områden till stor del överbyggda med stora motorvägar, genomfartsleder osv med stora betongmassor. Idag har Providence, som ligger vid Atlantkusten och med två floder som går genom stadens centrala delar, till stor del återtagit vattenfronten till de flesta stadsbornas glädje och det arbetet fortsätter. Något att anamma i Stockholm. Ny Syn På Slussen startar en sådan verksamhet. Det är bra med öppna vattenspeglar. Det är vackert.  I och för sig är jag en av undertecknarna till den av Orest ifrågasatta artikeln. Det tyder verkligen på total brist på argument när Orest anger att undertecknarna är nästan uteslutande äldre människor (70-80 år) som hör till kultureliten. Sedan när är dessa personers argument mindre värda? Vissa av dem har mycket stor erfarenhet av stadsbyggnad och var med när det tidigare blev fel. De vill inte att felen ska upprepas.  SLs utredning väger förvisso in fler aspekter "än vykortsvyer och öppna vattenspeglar" som Orest grundlöst antyder Ny Syn På Slussen enbart koncentrerar sig på. Orests uttalande visar att han inte satt sig in i förslaget eller att han har en dold agenda. Det har också synts tydligt i hans andra inlägg på andra ställen. Samhällsekonomi är nog så intressant. Vad är samhällsekonomin i de konkurrerande förslagen om man vid genomgång därav också beaktar framtida kostnader för att reparera tunnelbanan vid Slussen, som man inte gör nu? Och hur ska reparationen gå till utan att störa trafiken? Vad är det f ö för fel med vykortsvyer om de är vackra? T o m en backyard kan ha viss skönhet om den finns kvar. Vad är det för fel med en återöppnad Riddarholmskanal? Vad är det för fel att öppna möjligheterna att ta bort Centralbron, när man har råd, vilket de flesta stockholmspolitiker tidigare sagt sig önska? Om man tar bort Centralbron, byggd på tunnelbanans tak vid Riddarholmskanalen, först blir det väldigt fult där.  Jag noterar också Orests uppgift om "dåligt designad lösning som inte klarar trafikbehoven". Vilka är trafikbehoven enligt Orest och var finns den bra designade lösningen som klarar dessa på samhällsekonomiskt godtagbart sätt?  När Gamla Stan Sällskapet, GSS, deltagit i olika arrangemang rörande Ny Syn På Slussen under de senaste 2,5 åren har jag noterat det mycket stora stödet hos det som Orest kallar "vanligt folk", både äldre och yngre, allt givetvis under förutsättning att jag uppfattat Orest gruppbeteckning rätt. Ny Syn På Slussen har genomgående applåderats medan olika alternativa förslag till omdaningen har blivit mer eller mindre utskrattade. Det har faktiskt varit ett mycket stort och starkt stöd hos väldigt många Stockholmare, unga som gamla, för Ny Syn På Slussen.  Per Björkman

  Ordförande GSS

  SvaraRadera