onsdag 17 december 2008


Pris till Ny syn på Slussen!


Gamla Stans miljöpris år 2008 tilldelas gruppen "Fem idealister för en ny syn på Slussen".


Monica Andersson, Kjell Forshed, Svante Fortsström, Ulla Joneborg och Torsten Westman får priset för det alternativ till utformning av det framtida Slussen som de arbetat fram. I korthet innebär förslaget att gräva ner tunnelbanan och skapa möjligheter att även gräva ner Centralbron och därmed befria Ganmla Stan och Riddarholmen från stora delar av trafiken.

Motiveringen till priset är bland annat "Förslaget lyfter även fram Stadsmuseets plats likosm kontakten med vattenytorna. I jämförelse med andra förslag ger det området betydligt mänskligare proportioner."

Ny syn på Slussen finns inte med bland de alternativ som stadsbyggnadskontoret nu presenterar för politikerna.

Bakom priset står Nätverket för Gamla Stans framtid som är en informell grupp av miljöintresserade personer i Gamla Stan. Priset administreras av Gamla Stans socialdemokratiska förening. Priset delas ut freda 19 december. Prisutdelare är Björn Hallerdt, f d stadsantikvarie.

söndag 14 december 2008

fredag 5 december 2008

Det blåste snålt runt Slussen idag
Ingenstans i Stockholm känner man snålblåsten som man gör när man stretar från Skeppsbron mot Söder. Och, ingenstans är det vackrare! Saltsjön står på, dystert grå, nästan hotfull.

Där kommer Djurgårdsfärjan in, lika pålitlig som decembervädret. Bussar sniglar sig fram, människor skyndar vidare.

Slussen är en transportsträcka.

Slussen är ingen plats man uppehåller sig vid en ruggig decemberfredag!

Men, stanna upp ett tag! Se platsen!

Se Söders dramatiska förkastningsbranter, se Mälarens vänare landskap. Tänk bort bullret från tunnelbanan, det dovare mullret från centralbron.
Tänk ett annat Slussen. En mötesplats. Stockholms finaste! Mötesplatser som passar för möten i juli, likväl som möten i december!

Tänk ett Slussen i nivå med kajerna! Låga broar, strömmande vatten! Mötesplatser och utsikter.

Det är möjligt. Men då måste vi gräva ner tunnelbanan, i en tunnel där den borde varit från början!

Decembervädret kan vi nog dessvärre inte göra något åt.

Vi ser med glädje på hur fler och fler besöker vår utställning, Vår syn på Slussen. Den visas på Arkitekturgalleriet, Munkbron 3 i Gamla Stan. Galleriet har all time high av besökare! Vi gläds att så många blir entusiastiska över vårt förslag.

Nu, äntligen ska vi få visa vårt förslag för Stadsbyggnadskontoret. Efter lång tid när vi mötts av ett nästan totalt ointresse, så har vi nu fått en inbjudan. I mitten av december ska vi visa vårt förslag för stadsbyggnadskontoret.