onsdag 18 februari 2009

Till berörda nämnder, förvaltningar, bolag och myndigheter

Skrivelse om tunnelbanetunneln i vårt förslag Ny syn på Slussen

Vi har förstått att Nils Apeltun, f.d. ingenjör vid spårbyrån i Stockholm, skrivit ett brev till flera nämnder angående vårt förslag Ny syn på Slussen. Han ger där en helt felaktig bild av förslaget. Med breven följer en handskiss utförd på en gammal spårprofil genom den nuvarande tunnelbanesträckningen från Ringvägen till Norrström. I skissen och de båda breven förklarar Apeltun helt riktigt att det är omöjligt att schakta ned tunnelbanan rakt ned under nuvarande sträckning. Det skulle dels innebära att sträckan blir för kort för att klara lutningen upp till Medborgarplatsen, dels att man måste stänga tunnelbanan och låta den förbli stängd medan man river den gamla sträckan ned till grunden, schaktar ned och bygger den nya sträckan där den gamla låg och sedan återupptar driften många år senare.
Naturligtvis är detta helt otänkbart (Apeltun för också ett liknande resonemang kring Centralbron med samma resultat). Men Apeltun har inte förstått att vi har en helt annan lösning.
Vår lösning går ut på att en ny tunnelbantunnel byggs vid sidan av den gamla sträckan, i en vidare båge. Det ger förutom alla andra fördelar, i form av kapacitetshöjning, modernisering mm som vi har beskrivit, en tillräcklig längd på banan för att utan problem nå upp till Medborgarplatsens nivå och gör det helt möjligt att bygga den nya sträckan utan att störa driften i den befintliga innan det är dags för inkoppling.
Vi överlämnar här en skrivelse som närmare redogör för vårt förslag, med tonvikt på tunnelbanetunneln ur ett tekniskt och spårtrafiktekniskt perspektiv. Skrivelsen är utarbetad med bistånd av Håkan Stille, professor i Jord- och bergmekanik på KTH, Klas Cederwall, som är professor emeritus i Vattenbyggnad på KTH, samt Tomas Ahlberg, expert på spårtrafikfrågor och tidigare bl a projektledare på SL:s avdelning för Strategisk planering. Dessa framstående experter inom sina områden understryker alla värdet med och genomförbarheten i vårt förslag.

Stockholm 2009-02-17
Monica Andersson
Kjell Forshed
Svante Forsström
Ulla Joneborg
Torsten Westman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar