torsdag 8 januari 2009

Historisk chans att välja rätt väg för SlussenDet är rubriken på Eva Erikssons artikel i Svenska Dagbladet 20090106. Hon skriver:


"Det alternativa Slussenförslaget, inlämnat av entusiaster men avvisat av Stadsbyggnadskontoret, är det som verkligen kan ge en nydanande utgång av en långdragen process. Dessutom kan 50-talets misstag rättas till, skriver Eva Eriksson som inleder en debatt om Slussens framtid."


"Alla de fem (av staden inbjudna förslagsställarna, red anm)förslagen utgår från Nyréns trafiklösning där det gamla klöverbladet ersätts av ett nytt tre våningar högt betongdäck genom vilket trafiken fördelas i tre huvudriktningar mot söder.


Övriga utrymmen i däcket fylls med butiksgallerior och annat. Man vinner utrymme på bekostnad av den gamla trafiklösningens elegans. Men när det gäller trafiken har en joker kommit in i leken i form av ett sjätte förslag, som staden inte har beställt. Bakom det står fem ”idealister” med stor kunskap i stadsbyggnadsfrågor, arkitekterna Torsten Westman, Kjell Forshed, Svante Forsström, Ulla Joneborg samt stadsplaneraren och före detta stadsbyggnadsborgarrådet Monica Andersson. När man river den gamla trafikapparaten öppnas en ny möjlighet, menar de. Då finns den unika chansen att flytta ner tunnelbanan i en tunnel under vattnet.


Förslaget öppnar nya vyer i olika bemärkelser. Det högt belägna Södermalmstorg är ju egentligen inte en höjdplatå, utan ett tak över tunnelbanan med station och perronger, vilket alltsammans kom till på 50-talet. Om detta läggs ner i tunnel sänks marknivån. Mer av den ursprungliga topografin friläggs och en än mer dramatisk stadsbild framträder. Trafikapparaten för bilar förenklas och det stora betongdäcket kan krympas. En ny offentlig byggnad över nedgången till den nya tunnelbanestationen skulle få ett fint läge närmare vattnet. Där skulle den bli väl synlig, men också kunna integreras på ett intressant sätt i det unika stadslandskapet.


Gruppen har föreslagit en sådan byggnad, men inte angivit hur den konkret ska se ut.
Märkligt nog avvisar Stadsbyggnadskontoret det alternativa förslaget, som kan ge nyckeln till hela frågan om Slussens förnyelse. Om tunnelbanan flyttas ner i tunnel kan nästa steg bli att också lägga Centralbron i tunnel och föra över en del av den nuvarande trafiken på Skeppsbron och Munkbron dit. Det som egentligen är genomfartstrafik behöver inte snurra runt Gamla stan och heller inte gå genom Slussen. "


"Det beslut dagens politiker nu ska ta är i flera avseenden ett historiskt vägval. "
skriver

Eva Eriksson
fil dr i konstvetenskap och arkitekturhistoriker i Svenska Dagbladet 20090106.

Länk till hela artikeln: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2284369.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar