onsdag 17 december 2008


Pris till Ny syn på Slussen!


Gamla Stans miljöpris år 2008 tilldelas gruppen "Fem idealister för en ny syn på Slussen".


Monica Andersson, Kjell Forshed, Svante Fortsström, Ulla Joneborg och Torsten Westman får priset för det alternativ till utformning av det framtida Slussen som de arbetat fram. I korthet innebär förslaget att gräva ner tunnelbanan och skapa möjligheter att även gräva ner Centralbron och därmed befria Ganmla Stan och Riddarholmen från stora delar av trafiken.

Motiveringen till priset är bland annat "Förslaget lyfter även fram Stadsmuseets plats likosm kontakten med vattenytorna. I jämförelse med andra förslag ger det området betydligt mänskligare proportioner."

Ny syn på Slussen finns inte med bland de alternativ som stadsbyggnadskontoret nu presenterar för politikerna.

Bakom priset står Nätverket för Gamla Stans framtid som är en informell grupp av miljöintresserade personer i Gamla Stan. Priset administreras av Gamla Stans socialdemokratiska förening. Priset delas ut freda 19 december. Prisutdelare är Björn Hallerdt, f d stadsantikvarie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar