tisdag 31 mars 2009

Gräv ner t-banan vid Slussen

Här kan du läsa debattartikeln som nyligen publicerades i City.

Debatt: En stor och bred tunnelbanebro vid Slussen skulle skämma stadsbilden – det hävdar en rad namnkunniga arkitekter och kulturarbetare i denna debattartikel.

Diskussionerna om utformningen av Slussen har pågått mer än ett årtionde. Många förslag har kommit fram och nu närmar sig avgörandet. Den långa diskussionen och de många förslagen vittnar om att man inte är riktigt till freds med föreliggande alternativ. Ingen tycks känna någon entusiasm för det breda och branta betongschabrak som man föreslår som en framtida trafikförbindelse mellan Gamla stan och Södermalm.
Beslutsångesten är inte förvånande. Slussen är en strategisk punkt mitt i skärgårdsmiljön där Mälaren och Saltsjön möts och där Stockholms unika och sköna blandning av vattenytor, grönska och vacker bebyggelse skapar ett stadslandskap med enastående kvalitet. Den nya Slussen som man nu skall skapa måste tillvarata och om möjligt förbättra denna sköna stadsmiljö. Den nya Slussen kommer våra efterkommande att få leva med i många generationer.
Dessvärre skäms stadsbilden i Slussen-området av att tunnelbanan här på en kort sträcka tillåts dyka upp ur underjorden på en ful och bred bro (fem parallella spår). En grundförutsättning för ett nytt och bättre Slussen måste vara att denna anskrämliga tunnelbanebro kan elimineras, så att de vida vyerna från Slussen mot Riddarfjärden öppnas. Utan en bro i ytläge skapas även helt nya förutsättningar att ge den nya Slussen en utformning som läget motiverar och möjliggör.
De programhandlingar som de tävlande arkitekterna har haft att arbeta med har dock missat att ta med alternativ utan tunnelbanebron, och ingen av de tävlande har haft modet att avvika från det officiella programmet. Detta mod har i stället en grupp arkitekter och stadsplanerare haft. Monica Andersson, Kjell Forshed, Svante Forsström, Ulla Joneborg, Torsten Westman har utan formellt uppdrag eller ersättning, men med ett brinnande intresse för att bevara och förbättra Stockholms skönhet lagt fram förslaget "Ny syn på Slussen".
De påvisar att det går att låta tunnelbanan stanna i underjorden med en gemensam station under Söderström och med uppgångar mot Slussen och Gamla stan. En sådan lösning är både tekniskt och ekonomiskt möjlig. Bara man vill!
Tanken att gräva ned tunnelbanan vid Slussen har väckt betydande intresse bland en bred allmänhet men även bland stadsplanerare av facket. Vi hoppas att stadens styresmän- och kvinnor skall besinna sig och inte missa chansen att ge den nya Slussen en utformning som i likhet med den uttjänta klöverbladslösningen skall ge heder åt beslutsfattarna för en lång framtid.

Stockholm 3 mars 2009

Göran Alm Fil.dr
Margareta Biörnstad Tid. riksantikvarie
Per Björkman Ordförande i Gamla Stan Sällskapet, advokat
Margareta Cramér Fil. dr byggnadsantikvarie
Tomas Cramér Tid. ombudsman för Samerna
Fredrik v. Feilitzen Läkare, ledamot av Skönhetsrådet
Björn Hallerdt Tid. stadsantikvarie
Margareta Hallerdt Tid. chef för Medeltidsmuseet
Staffan Helmfrid Professor em., tid. rektor för Stockholms Universitet
Sture Holmbergh Ordförande i Hembygdsföreningen Gamla Stan
Ingemar Ingevik Tid. ordförande i kommunfullmäktige
Bengt O.H. Johansson Tid. länsantikvarie
Nils-Erik Landell Läkare och författare
Karl-Gunnar Lidström Tid. ordförande i Etnografiska Museets Vänförening
Kerstin Ek-Lidström Tid. förlagsredaktör
Richard Murray Ordförande för Förbundet för Ekoparken
Åsa Murray Fil. dr
Johan Mårtelius Professor i arkitekturhistoria, KTH
Peter Ohrstedt Arkitekt SAR/MSA, tid. chefsarkitekt på Statens Fastighetsverk
John Sjöström Professor em. i arkitekturhistoria, Konsthögskolan
Samuel Strandberg Tid. v.ordförande i Kommunfullmäktige och Gatunämnden
Jan Svanberg Professor em. i konstvetenskap, Stockholms Universitet
Beate Sydhoff Tid. överintendent
Göran Söderström Docent, tid. sekreterare för Skönhetsrådet
Britt Tunander Journalist och författare
Axel Unnerbäck Tid. avdelningsdirektör vid Rikantikvarieämbetet
Anders Wahlgren Författare, filmproducent
Per Wästberg Författare och ledamot av Svenska Akademien

lördag 28 mars 2009

Ny syn på Slussen i debatten

Det är med glädje vi ser att vårt engagemang för Slussens framtida utformning börjar få genomslag. Vi har verkat i skymundan, uppförsbacken har stundom känts tung och utan slut. Men, vi ser till vår stora glädje att fler och fler lyssnar på oss. Vi har äntligen fått beslutsfattarna (nja, åtminstone några) att syna vårt förslag. Bara det känns som ett genombrott.
I veckan publicerade City en debattartikel om Ny syn på Slussen. Debatten som sen följde har varit glädjande och rolig att följa. Det bevisar att frågan om nya Slussen är en fråga som berör.
Läs mer
http://stockholm.city.se/nyheter/2009/03/20/Grav_ner_t_banan___vid_Slussen/

Läs mer om Ny syn på Slussen! Besök vår hemsida

www. slussennysyn.info

Där kan du också, med ett klick, skicka en uppmaning till ansvariga politiker.