fredag 17 april 2009

Har politikerna bestämt sig?Vi har ett alternativ!

Alliansen förespråkar Foster & Partners förslag till ny utformning av Slussenområdet, enligt Lotta Edholms pressmeddelande. Om det är ett ställningstagande mellan de fem officiella förslagen finns det inte mycket att kommentera. Är det ett allvarligt menat slutligt ställningstagande så framstår det som väldigt förhastat.
Detta förslag, liksom de övriga fyra, har den stora nackdelen att det utgår från att tunnelbanan ska ligga kvar och pressa upp alla nivåer på Södermalmstorg. Det är väldiga betongdäck som först ska rivas ned och sedan byggas upp igen till stora kostnader, enbart för att man ska komma över tunnelbanebron.
Följden blir att anslutningen mot Gamla Stan utförs med en bred, åttafilig lutande motorvägsbro som är fruktansvärt främmande för den känsliga kulturmiljön. Mot vattnet skapas fyra våningar höga kanter som skuggar kajytorna mot Söderström, vilket förstärks av tunnelbanebrons slagskuggor. Höga trappor gör det obekvämt att ta sig mellan
torget och kajen. Tunnelbanan sprider också hälsoskadliga partiklar över kajerna och lägger hela det attraktiva området runt Söderström under en kraftig bullermatta.
Nyckeln till en bättre lösning vid Slussen ligger i att lägga tunnelbanan i tunnel under Söderström, från Slussen till Tegelbacken. Detta är också nyckeln till en befrielse av Gamla Stan från de avskyvärda trafiksystem som tillkom på 1960-talet. Om tunnelbanebron rivs kan man också i framtiden riva Centralbron och ersätta den med en biltunnel. Tunnelbanan och Centralbron är sammanbyggda där tunnelbanans kulvert skär av och dödar Riddarholmskanalen, på ett sätt som gör att det inte går att riva Centralbron till grunden om inte tunnelbanan först är borta.
Om tunnelbanan i stället permanentas enligt det förslag som Alliansen nu förespråkar, då permanentas också Centralbron för all överskådlig tid. Det är ett stort politiskt ansvar man tar på sig med ett sådant beslut.
Undertecknade är upphovsmännen till det ideellt framtagna förslaget Ny syn på Slussen, som har kallats för det sjätte alternativet. Vår lösning bygger på att tunnelbanan läggs i tunnel och det nya Slussen byggs upp med låga kanter mot vattnet och frilagda soliga kajytor. Vi visar också hur tunnelbanetunneln kan byggas och har stöd av mycket framstående experter på tunnelbyggande, vattenbyggande och spårbyggande.
Att Alliansens beslut kommer just nu är desto märkligare, eftersom vi har en pågående dialog med företrädare för Stockholms stad och SL angående tunnelbanetunneln. På vårt senaste möte den 6/4 medgav SL att det lätt reviderade tunnelalternativ som vi då
visade upp var en fullt fungerande lösning. De kvarvarande diskussionspunkterna gällde hur långa tider tunnelbanetrafiken skulle behöva stängas av under byggtiden.
Vi har ett mycket starkt stöd för vår uppfattning, vilket bland annat visades i ett upprop i tidningen City den 20/3 2009, undertecknat av 28 framstående Stockholmskännare. Så sent som i går fick också en av alla våra meningsfränder ett svar från Sten Nordins borgarrådssekreterare, med löfte att tunnelbanetunneln kommer att utredas!

Gå gärna in på vår hemsida http://slussen-nysyn.info och se vårt förslag Ny syn på Slussen i sin helhet!

Monica Andersson
Kjell Forshed
Svante Forsström
Ulla Joneborg
Torsten Westman

6 kommentarer:

 1. Hade inte sett erat förslag innan jag just såg på nyheterna att politikerna bestämt sig, vilket iof sig förmodligen inte gjort någon skillnad, o tycker det är ett förslag som ger ordet trevligt ett ansikte - kanske inte arkitektoniskt extremt nyskapande men håller Södermalmstorg öppet o kuben försämrar inget.

  Vad gäller eran grundidé att gräva ner t-banan har den säkert många fördelar men jag måste säga att det verkligen är en av höjdpunkterna som t-baneresenär, o ja - jag är medveten om att t står för just tunnel, är den korta biten med vacker vy över vattnet o Gamla Stan. Är det nåt som känns verkligen nödvändigt att gräva ner är bilarna: en liten belöning för att man åker miljövänligt är att man får en bit fantastisk utsikt o det kan gott prioriteras. Men visst ger erat förslag en fantastisk Slussen-miljö: tragiskt att det alltid blir märkliga förslag som blir verklighet. Önskar verkligen att politikerna på något sätt kan backa o väga in erat förslag i beslutet. Alla tummar hålls...

  SvaraRadera
 2. STÅ PÅ ER! Stockholm har allt att vinna på att Foster/Bergs förslag inte realiseras. Ni är de som på allvar förstått platsens förutsättningar, och presenterat en god lösning av Stadsbyggnadsfrågorna. Ger er inte!

  Vi är många som stöttar er. Kämpa på om T-banan, med alla till buds stående medel!

  SvaraRadera
 3. Visst innehåller ert förslag en del trevliga idéer och koncept. Det skulle defintivt innebära en vacker och trevlig plats om somrarna, med allt öppet vatten. Men sommaren är kort i Stockholm.

  Jag måste för min del säga att det är glädjande att vi äntligen har fått ett beslut om Slussen. Och jag hoppas innerligt att bygget sätter igång, och att vi slipper fler långbänkar om Slussen.

  Det finns brister i det nya förslaget. Det kommer aldrig att dyka upp ett förslag som tilltalar alla. Hur vi än vänder oss får vi leva med att det handlar om att lagom många blir lagom missnöjda. Ert förslag skulle göra några helt nöjda, men en stor majoritet skulle förlora på det.

  Politikerna har valt det här förslaget utifrån ett perspektiv som är större än bara vattenytan nedanför Södermalmstorg. De har utgått från framtidens Stockholm och framtidens stockholmare, och med hela Stockholm i åtanke.

  Ni måste inse att era idéer och önskemål inte är vidare representativa för Stockholms befolkning i stort.

  Personligen hoppas jag att t-banan grävs ner som en del av ett större infrastrukturprojekt i framtiden (långt fram i tiden), med en ny station under Gamla stan som ansluter mot bl a slottet och riksdagshuset, och där vi får en ny station för T-Centralen med uppgångar mot Klara kyrkogård. Kyrkogården har i sin tur öppnats mot Klarabergsgatan och mer fått en karaktär av park: http://nyaklara.blogspot.com/

  Det är i ett så stort och långsiktigt perspektiv vi måste se en nedgrävning av tunnelbanan.


  Mvh,
  Magnus Orest

  SvaraRadera
 4. Stå på er och försök få ut ert budskap. Det är en skandal att en av världens vackraste gamla städer är omgiven av motorleder och tunnelbanor i markhöjd. Att det vinnande förslaget innebär en ny bro i samma dimention som centralbron känns som ett dåligt skämt.

  SvaraRadera
 5. Om jag förstått allting rätt så är det så här - kan någon av er bekräfta det?

  Om slussenförslaget genomförs som presenterat så blir tunnelbanan kvar som den är nu. Eftersom man inte kommer att riva upp slussen ännu en gång för att gräva ner t-banan så kommer Centralbron att bli kvar den också. Det blir ju ingen positiv visuell effekt om man tar bort centralbron om t-banan ändå ligger kvar under den. Från motorled till t-bana är liksom ingen större skillnad. Gamla Stan kommer även i fortsättningen att vara delad. Tar man istället tillfället i akt och bygger ner t-banan nu när slussen rivs så kan man i framtiden riva hela centralbron + de gamla tunnelbanespåren och få fram Riddarholmskanalen i all sin prakt.

  SvaraRadera
 6. Monica Andersson23 april 2009 22:00

  Hej ellerhur!

  Ja, det stämmer. Nedgrävningen av tunnelbanan är en mycket större fråga än vad Magnus Orest vill inse. Det handlar om kulturarvet Gamla Stan och Riddarholmen och hur vi tar vara på det. En nedgrävning av tunnelbanan möjliggör att centralbron kan grävas ned i framtiden. Med den lösning som staden nu förordar permanentas centralbron. Riddarholmskanalen återskapas redan vid en nedgrävning av tunnelbanan.

  Dessutom kan Slussen bli en fantastisk plats med det sjudande stadsliv som en gång fanns där och där stockholmarna får direkt kontakt med både Mälaren och Saltsjön nere vid mötet mellan dem. När tunnelbanebron tas bort försvinner också dess skugga över Slussen och allt buller och alla skadliga partiklar.

  Om fredagens utspel blir verklighet kommer Slussen att försvinna helt som plats under en gigantisk lutande motorvägsbro. Sådana lösningar ger otrivsamma miljöer. Den sk järnvägsparken vid Tegelbacken är ett exempel. Dessutom kommer Södermalmstorg att förlora sin unika utsikt över både Mälaren och Saltsjön.

  En nedgrävning av tunnelbanan skulle också återskapa det unika landskapsrummet där Gamla stans låga näs möter Söders förkastningsbrantpå var sin sida om den södra strömmen mellan Mälaren och Saltsjön.

  Det är således en historisk chans som går förlorad om fredagens utspel blir stadens beslut.

  Monica Andersson

  SvaraRadera